Samina mina é é

01/01/1970

Periwinkle

0

samina mina é é
waka waka é é é
samina mina sangalewa, anawa a a
sango ô o, sango o o o
samina mina sangalewa anawa ah ah

Post by matthieu